Połączenie FTP się nie powiodło!Próbowano połączyć się do fpp.org.pl jako użytkownik fpptargetFileName=
ftp_host=fpp.org.pl