Fundacja Partners Polska

W styczniu rozpoczęliśmy realizację drugiego modułu projektu „Szkoła dla wszystkich  - wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie okręgu Mbita w Kenii”. Korzystając z przerwy semestralnej szkolimy wszystkich nauczycieli z 11 szkół podstawowych objętych projektem. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Do tej pory zorganizowaliśmy osiem 5-dniowych treningów podczas których przeszkoliliśmy ponad 90 nauczycieli. W tym tygodniu podczas 3 treningów szkolimy kolejnych 30 nauczycieli. Treningi prowadzą przygotowani przez nas w pierwszym module eksperci edukacji włączającej. W kolejnych miesiącach eksperci będą monitorować pracę nauczycieli obserwując lekcje, prowadząc sesje konsultacyjne oraz organizując spotkania refleksyjne. Wierzymy, ze uda nam się pozytywnie wpłynąć na sytuację dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do szkół objętych projektem.

 

1

 

2

szkolenia nauczycieli

 

Projekt „Szkoła dla wszystkich - wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie okręgu Mbita w Kenii” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.