Fundacja Partners Polska

Edukacja rozwojowa wspiera prowadzone przez Fundację projekty współpracy rozwojowej. Jej celem jest z jednej strony zbudowanie w Polsce zrozumienia dla sytuacji i potrzeb ludzi z innych stron świata – a w konsekwencji wzrost poczucia solidarności. Z drugiej strony edukacja rozwojowa ma za zadanie zwiększenie wiedzy o krajach, w których pracuje Fundacja: ich sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz kulturze. Choć wiele z działań w ramach edukacji rozwojowej towarzyszy bezpośrednio projektom pomocowym, kilka inicjatyw stało się samodzielnymi projektami:

2013 – 2015 – Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej to propozycja dla nauczycielek i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą w ciekawy, innowacyjny i nacechowany wrażliwością kulturową sposób włączyć tematy edukacji globalnej do swoich lekcji przedmiotowych poprzez wykorzystanie filmu jako innowacyjnego narzędzia nauczania.

2007 – 2014 – Młodzi dla Globu'15 – program edukacyjny służący zwiększeniu wiedzy o Milenijnych Celach Rozwoju uczniów i nauczycieli w województwie mazowieckim. Fundator: Komisja Europejska

2010 – Rozwiń edukację rozwojową – cykl szkoleń doskonalących dla edukatorów i edukatorek. Fundator: Fundacja Edukacja dla Demokracji

2010 – Szkoła w slumsie – produkcja filmu o szkole św. Filipa w Mathare (Nairobi, Kenia) – edukacyjnym reportażu, który ma za zadanie pokazać, jak zorganizowana jest i w jaki sposób odbywa się edukacja szkolna w slumsie. Fundator: Fundacja Edukacja dla Demokracji

2009 – Klub Ambasadorów Rozwoju – inicjatywa na rzecz budowy środowiska nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie zajęć edukacji rozwojowej w środowisku szkolnym

2007 – Razem do Celów – seria inspirowanych przez Fundację wydarzeń edukacyjnych dotyczących Milenijnych Celów Rozwojowych, realizowanych w liceach województwa mazowieckiego