Fundacja Partners Polska

Centrum Mediacji Partners Polska powstało jako jedno z pierwszych w Polsce miejsc, proponujących wsparcie w rozwiązywaniu różnego typu konfliktów poprzez mediacje. Od ponad 10 lat działamy w przekonaniu, iż pokojowe dochodzenie do satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu rozwiązań jest możliwe, nawet w sytuacjach określanych jako beznadziejne. Przeświadczenie to wypływa zarówno z naszej praktyki w pracy z sytuacjami konfliktowymi, jak również z doświadczeń międzynarodowych specjalistów, z których czerpiemy uczestnicząc w szkoleniach i stale studiując literaturę przedmiotu. Wynikiem tego są nasze szeroko zakrojone działania, których ostatecznym celem jest zwiększenie poczucia panowania nad swoim życiem u osób będących w konflikcie.

Zapraszamy na www.mediacja.org!

Znajdź nas na Facebooku: Centrum Mediacji Partners Polska