Fundacja Partners Polska

Sukces modernizacyjny krajów Grupy Wyszehradzkiej ma swoje korzenie w wielu lokalnych inicjatywach edukacyjnych. Nauczyciele, naukowcy i eksperci, związani ze środowiskiem edukacji formalnej i nieformalnej, zbudowali fundamenty demokratycznych zmian, które zachodzą w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Chcieliśmy podzielić się nimi z nauczycielami i edukatorami z Gruzji.

Program Lokalni Liderzy Innowacyjnej Edukacji to rok intensywnej wymiany doświadczeń między trenerami i ekspertami z krajów Grupy Wyszehradzkiej a gruzińskimi nauczycielami i edukatorami.

Głównym partnerem projektu w Gruzji jest Fundacja Innowacyjnej Edukacji.

Projekt jest finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Visegrad Fund

A. Akademia Liderów Edukacji – kwiecień – listopad 2013

Unikalny, 16-dniowy program szkoleniowy dla gruzińskich nauczycieli, poświęcony interaktywnym metodom pracy z uczniami. Cztery trzydniowe spotkania w Tbilisi, z których każde pokazywało, w jaki sposób różnicować lekcje, żeby budować zaangażowania i skutecznie przekazywać wiedzę.

  • Wprowadzenie do nauczania metodami aktywnymi, prowadzonego przez trenerów Partners Polska i Partners Gruzja.
  • Kreatywne myślenie: warsztat dla nauczycieli, prowadzone przez trenerów Partners Słowacja i Partners Gruzja
  • Gry i symulacje w edukacji szkolnej, prowadzone przez trenerów Partners Węgry i Partners Gruzja
  • Sztuka debatowania, prowadzona przez trenerów Partners Czechy i Partners Gruzja.

B. Programy pilotażowe w gruzińskich szkołach: czerwiec – listopad 2013

Osiem projektów edukacyjnych, zrealizowanych przez 16 nauczycieli i ekspertów.

C. Konferencja podsumowująca program i publikacja: luty 2014

Konferencja a raczej inspirujący dzień interaktywnych warsztatów dla nauczycieli, m.in.

  • Film w edukacji, dr Anna Taszycka, Polska
  • Klub Młodego Odkrywcy: droga do eksperymentowania w szkole, Matylda Wielanier, Polska
  • Kreatywność w szkole, Tatiana Carova, Partners Słowacja
  • Nauczyciele-nauczycielom, forum wymiany między gruzińskimi nauczycielami
  • Gry i symulacje podczas lekcji, Janos Wagner, Partners Węgry
  • Debaty i sposoby budowania zaangażowania w społeczności szkolnej, Alena Disha, Partners Czechy.

Zapraszamy zwiedzenia galerii zdjęć z konferencji!