Fundacja Partners Polska

We wrześniu rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń dla nauczycieli z okręgu Rarieda. W trakcie trzy-dniowego szkolenia nauczyciele przypomną sobie zakres materiału z zeszłego roku, poszerzony o nowe informacje, m.in. dotyczące pracy z dziećmi z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi w trakcie pandemii. Wiedza ta przyda się w listopadzie, na kiedy zaplanowano powrót dzieci do szkół.

 

szkolenie dla nauczycieli 3

 

Dodatkowo, w najbliższym czasie, przeprowadzimy spotkania refleksyjne dla nauczycieli w okręgu Mbita, którzy uczestniczyli w projekcie w latach 2017-2018. Będzie to dla nich okazja, żeby porozmawiać o trudnościach jakie napotkali we wdrażaniu edukacji włączającej w swoich klasach, a także przedyskutować jak przygotować się na nauczanie w nowych warunkach reżimu sanitarnego.

 

szkolenie 1

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.