Fundacja Partners Polska

Celem projektu „Bezpieczne szkoły dla Kenii – poprawa zdrowia i bezpieczeństwa sanitarnego dzieci w publicznych placówkach edukacyjnych w obszarach wiejskich regionów Central i Nyanza" jest stworzenie środowiska szkolnego, które przyczyni się do trwałej poprawy zdrowia, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli z dziesięciu szkół podstawowych we wsi Koderobara w regionie Nyanza oraz bezpośrednio sąsiadujących ze sobą wsiach Rironi, Makutano, Manguo, Kamirithu, Mabroukle i Roroni w regionie Central.

Projekt skoncentrowany jest wokół spełnienia najbardziej podstawowych oraz naglących potrzeb sanitarnych i zdrowotnych 7800 dzieci i ich 150 nauczycieli z 10 szkół podstawowych w obszarach wiejskich. W ramach komponentu infrastrukturalnego wybudowanych zostanie min. 60 toalet i 50 punktów z dostępem do wody w szkołach, gdzie wody nie ma w ogóle bądź dostęp do niej jest bardzo ograniczony, a toalety bezpośrednio zagrażają życiu (zapadają się fundamenty, grożąc całkowitym zawaleniem konstrukcji) i zdrowiu (przepełnione latryny narażają dzieci i nauczycieli na fizyczny kontakt z odchodami).

Poprawie infrastruktury sanitarnej towarzyszyć będzie wsparcie instytucjonalne placówek edukacyjnych – w 10 szkołach powstaną komitety ds. zdrowia wprowadzające na terenie szkół plan poprawy warunków sanitarnych (system codziennego sprzątania toalet, zapewnienie dostępu do mydła czy papieru toaletowego) oraz prowadzące wśród uczniów i nauczycieli działalność edukacyjną na temat właściwego wykorzystywania nowych urządzeń sanitarnych, zdrowia i higieny, która zainicjuje zmianę zachowań w tym obszarze. W szkołach powstaną również uczniowskie kluby ekologiczne zaangażowane w tworzenie sprzyjającego zdrowiu i nauce środowiska szkolnego. W ramach komponentu rozwijającego kompetencje szkół w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego placówki edukacyjne staną się inicjatorami poprawy zdrowia i bezpieczeństwa sanitarnego na swoim terenie oraz w swoich wsiach. Komitety zdrowia oraz uczniowskie kluby ekologiczne zorganizują edukacyjne kampanie zdrowotne skierowane do min. 2000 rodziców oraz pozostałych przedstawicieli społeczności lokalnych.

Projekt realizowany jest we współpracy z kenijską organizacją Education Effect Africa i współfinansowany przez program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 roku.