Fundacja Partners Polska

W 2012 roku zrealizowaliśmy projekt "Ambasadorzy Astronomii z Mathare", a także dwa projekty rozwojowe: „Szkoła zdrowia II - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego dzieci ze slumsów i obszarów wiejskich w prowincjach Central, Nairobi i Nyanza w Kenii” oraz „Ściśle fajna lekcja w slumsie - włączanie aktywnych metod przekazywania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz podstaw technologii teleinformatycznych do procesu nauczania w slumsie Mathare w Kenii”.

Projekt „Ambasadorzy Astronomii z Mathare” realizowany w slumsie Mathare w Nairobi, stolicy Kenii, miał na celu promowanie astronomii wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w slumsie Mathare.

W ramach projektu:

- przeszkoliliśmy i przygotowaliśmy do pracy 12 ekspertów – Ambasadorów Astronomii

- 54 nauczycieli z 20 szkół podstawowych w Mathare wzięło udział w szkoleniu z podstaw astronomii prowadzonym przez Ambasadorów Astronomii

- 1500 uczniów ze szkół w slumsie Mathare wzięło udział w warsztatach o astronomii

- 35 galileoskopów trafiło do 20 szkół w slumsie

- przekazaliśmy szkołom 20 laptopów wyposażonych w oprogramowanie naukowe z zakresu astronomii

- zorganizowaliśmy Mathare Astronomy Exhibition.

Ponadto w 2012 r. zrealizowaliśmy w Kenii dwa projekty rozwojowe: „Szkoła zdrowia II - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego dzieci ze slumsów i obszarów wiejskich w prowincjach Central, Nairobi i Nyanza w Kenii” oraz „Ściśle fajna lekcja w slumsie - włączanie aktywnych metod przekazywania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz podstaw technologii teleinformatycznych do procesu nauczania w slumsie Mathare w Kenii”

Celem projektu "Szkoła zdrowia II" była poprawa zdrowia najuboższych dzieci zamieszkujących slumsy oraz obszary wiejskie trzech kenijskich prowincji - Central, Nyanza oraz Nairobi - poprzez zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie tamtejszych placówek edukacyjnych i opiekuńczych. Cel ten został osiągnięty dzięki podejściu dwutorowemu: rozbudowie infrastruktury i zmianie zachowań.

W ramach projektu:

 • Wybudowaliśmy 40 nowych toalet w 6 szkołach podstawowych
 • Wyremontowaliśmy 13 toalet
 • Wybudowaliśmy 38 punktów mycia rąk
 • 3892 dzieci i 121 nauczycieli uzyskało dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych
 • W 7 szkołach podstawowych powstały Komitety ds. Zdrowia zrzeszające uczniów i nauczycieli
 • 24 nauczycieli zdobyło wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego i poprawy poziomu higieny w szkołach
 • Zainstalowaliśmy 7 zbiorników na wodę z systemem pozyskiwania deszczówki
 • Wydrukowaliśmy 1050 egzemplarzy komiksu na temat bezpieczeństwa sanitarnego dla dzieci
 • Zorganizowaliśmy 46 seminariów na temat higieny dla 5116 uczniów i 316 dorosłych

¦

Celem projektu „Ściśle fajna lekcja w slumsie” było zwiększenie jakości edukacji w slumsach Nairobi poprzez włączenie aktywnych metod przekazywania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz podstaw technologii teleinformatycznych do procesu nauczania. Projekt zakładał zarówno podwyższenie kwalifikacji nauczycieli ze slumsów, jak i wyposażenie tamtejszych szkół w pomoce naukowe. Szkolenia skierowane do nauczycieli zwiększyły ich kompetencje w zakresie technologii informatycznych i nauczania przedmiotów przyrodniczych metodami aktywizującymi. Dzięki szkoleniom oraz wyposażeniu szkół ze slumsu Mathare w materiały edukacyjne i pomoce naukowe umożliwiające stosowane aktywizujących metod i technologii teleinformatycznych w procesie nauczania ok. 1000 najuboższych dzieci ze slumsu uzyskało dostęp do nowoczesnych metod zdobywania wiedzy, które rozwijają kreatywność i prowadzą do ich wszechstronnego rozwoju, niezależnie od warunków materialnych.

W ramach projektu:

 • Przeszkoliliśmy 18 nauczycieli z aktywizujących metod nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • Przeszkoliliśmy 20 nauczycieli z podstaw obsługi komputera, pakietu MS Office oraz obsługi Internetu
 • Przeszkoliliśmy 19 nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych technologii i elementów astronomii w procesie nauczania
 • Nauczyciele i dyrekcje szkół 10 szkół podstawowych w Mathare wprowadziły aktywne metody nauczania przyrody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Rozdaliśmy 20 przenośnych laboratoriów „Super Science Box” umożliwiających prowadzenie lekcji eksperymentalnych. W każdym z laboratoriów znalazł się zestaw 22 lekcji eksperymentalnych, które można przeprowadzić z wykorzystaniem zawartości przenośnego laboratorium
 • 10 szkołom w Mathare podarowaliśmy 20 laptopów napędzanych energią słoneczną oraz 12 galileoskopów
 • Otwarto 2 centra komputerowe (w siedzibie Dignitas Project i Karura Forest Primary) zawierające ogółem 26 stanowisk komputerowych
 • Nauczyciele przeprowadzili lekcje przyrody aktywnymi metodami dla 1099 dzieci z Mathare
 • Przeszkoleni instruktorzy przeprowadzili warsztaty komputerowe dla 551 dzieci z Mathare
 • 1885 uczniów i 82 nauczycieli odwiedziło Science Education Center (laboratorium przyrodnicze w Karura Forest Primary)
 • 1081 dzieci odwiedziło laboratorium komputerowe w siedzibie Dignitas Project
 • Zorganizowaliśmy 20 warsztatów na temat dostępu do edukacji w Mathare dla 345 uczniów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce
 • Zorganizowaliśmy konferencje na temat problematyki dostępu do edukacji w Afryce połączoną z artystycznym happeningiem dla 189 uczniów, nauczycieli, rodziców i innych gości
 • Przekazaliśmy materiały edukacyjne (film dokumentalny na temat dostępu do edukacji w Mathare oraz przewodnik na temat międzynarodowej współpracy szkół) 60 szkołom ponadpodstawowym w całej Polsce.

 

Oba projekty rozwojowe były współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.