Fundacja Partners Polska

W roku 2017 powróciliśmy do slumsów Nairobi z projektem „Przedszkola przeciw wykluczeniu - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi”. W tym samym roku rozpoczęliśmy również realizację dwuletniego projektu „Szkoła dla wszystkich - wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie okręgu Mbita w Kenii”.

Głównym celem projektu „Przedszkola przeciw wykluczeniu - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi” było wyrównanie szans życiowych najmłodszych dzieci z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi poprzez zwiększenie dostępu do dostosowanego do ich wieku i potrzeb otoczenia szkolnego, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej stymulującej fizyczny, emocjonalny i psycho-społeczny rozwój dzieci oraz fachowej opieki ze strony nauczycieli i rodziców.

W ramach projektu:

- wybudowaliśmy 8 klas przedszkolnych, 3 pokoje nauczycielskie, 3 magazyny, 3 aneksy kuchenne oraz 24 toalety i 30 punktów z dostępem do wody w 3 przedszkolach w slumsie Mathare

- wyposażyliśmy 7 przedszkoli w materiały i pomoce edukacyjne

- 19 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z pedagogiki dostosowanej do potrzeb najmłodszych, uczestniczyło w 2 sesjach konsultacyjnych i 2 spotkaniach refleksyjnych

- 542 rodziców i opiekunów uczestniczyło w seminariach o właściwej opiece nad dziećmi i zetknęło się z ulotkami o ich rozwoju

- przeszkoleni nauczyciele odwiedzili 366 gospodarstw domowych promując edukację przedszkolną wśród około 1000 osób, co zaowocowało zwiększeniem frekwencji w przedszkolach z 767 dzieci w momencie rozpoczynania projektu do 857 dzieci pod koniec trwania projektu.

noweECDwNdururuno2017

seminariadlarodzicwECD2017

wyposaenienowegoECD2017

 

 

Celem projektu "Szkoła dla wszystkich" jest wyrównanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół z klasami specjalnymi zlokalizowanymi w rejonie Gembe i Rusinga oraz na wyspie Mfangano w okręgu Mbita w hrabstwie Homa Bay w Kenii.

W ramach projektu:

- zbadaliśmy sytuację życiową i szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujące w 11 społecznościach wokół Gembe i Rusinga i na wyspie Mfangano;

- opracowaliśmy i przetestowaliśmy nową metodologię pracy z nauczycielami, dziećmi i społecznościami lokalnymi;

- grupa 12 nauczycieli specjalizujących się w edukacji specjalnej ukończyła zaawansowany kurs trenerski w zakresie edukacji włączającej, swoją wiedzę testując i poddając się superwizji podczas szkoleń pilotażowych dla nauczycieli;

- 11 szkół podstawowych z klasami specjalnymi zostało dostosowanych (przebudowanych) do potrzeb dzieci z różnymi możliwościami edukacyjnymi;

- zbudowaliśmy 4 Centra Wspierania Edukacji w 4 szkołach podstawowych z klasami specjalnymi;

- 11 szkół wyposażyliśmy w materiały edukacyjne i pomoce naukowe.

 

centrumwspieraniaedukacjiwWakondoSFA2017

szkoleniapilotazoweSFA2017

szkoatrenerskaSFA2017

 

Projekty zostały współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.