Fundacja Partners Polska

Fundacja Partners Polska od 1998 roku prowadzi Centrum Mediacji Partners Polska. Ośrodek funkcjonuje w ramach Fundacji i świadczy usługi mediacyjne na rzecz rodzin z Warszawy i okolic. W Centrum Mediacji Partners Polska prowadzone są mediacje rodzinne i gospodarcze. Mediatorzy Centrum są psychologami, socjologami, prawnikami przeszkolonymi z zakresu prawa rodzinnego, konfliktu małżeńskiego i pomocy psychologicznej w kraju i za granicą (Belgia, USA, Węgry, Norwegia, Słowacja). Fundacja Partners Polska realizowała również liczne inicjatywy mediacyjne o charakterze edukacyjnym, między innymi:

2008 – Dobra rozmowa – dobra rodzina — ogólnopolskie badania na temat stylu rozwiązywania konfliktów w polskich rodzinach, połączone z działalnością informacyjną i edukacyjną dotyczącą mediacji. Fundator: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2006/2007 – Mediacja rodzinna jako ochrona rodzinnych więzi w sytuacji kryzysowej - modelowa praktyka rozwiązywania sporów. Kampanie informacyjne, seminaria, spotkania i szkolenia dotyczące mediacji rodzinnej. Fundator: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2006/2005 – Mediacja rodzinna - ochrona dzieci w konflikcie małżeńskim. Fundator: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ochrona dzieci w konfliktach małżeńskich – program MSZ Królestwa Niderlandów MATRA/KAP. Mediacje w sprawach okołorozwodowych, ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami rozstania rodziców, edukowanie rodzin w kryzysie, prawników i specjalistów na temat praw dziecka

2003 – Mediacja w rodzinie zastępczej. Wykorzystanie mediacji rodzinnej w pracy zespołów rodzinnej opieki zastępczej przy Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Fundator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

2002/2003 – Instytucja mediacji rodzinnej w systemach społecznych i prawnych państw Unii Europejskiej – konferencja i szkolenia. Fundator: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Mediacja rodzinna w systemach prawnych państw UE – Upowszechnienie i rozszerzenie wiedzy na temat mediacji rodzinnej w środowisku sędziów: konferencja oraz warsztaty, publikacja broszury. Fundator: Fundacja im. Stefana Batorego

2002 – Program zakładania ośrodków mediacji rodzinnej przy Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w Radomiu, Płocku, Wyszkowie, Żyrardowie i Siedlcach. Fundator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Powiatowe Ośrodki Mediacji Rodzinnej

1999 – Mediacja rodzinna w Polsce. Od czego zacząć? – program pilotażowy. Fundator: Fundacja im. Stefana Batorego

1998/1999 – Program Mediacji Rówieśniczej w Twórczej Szkole Integracyjnej im. Raoula Wallenberga w Warszawie. Fundator: Fundacja im. Alfreda Jurzykowskiego

1996/1997  Program pilotażowy promujący mediację gospodarczą. Fundator: Partners for Democratic Change i USAID

Mediatorzy I eksperci Fundacji prowadzą szkolenia I program mediacyjne poza granicami Polski, m.in. w Kosowie i Gruzji.