Fundacja Partners Polska

WARSZTATY:

Inauguracją działalności projektu „Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej” były jesienne warsztaty: Multimedia a edukacja globalna - serial „Makutano Junction” jako efektywne narzędzie pedagogiczne”

Zgromadziły one nauczycieli i nauczycielki, kadrę akademicką, metodyczki i metodyków na dwa dni wspólnej pracy nad zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej, zastosowania nowych mediów w edukacji, kształtowania kompetencji międzykulturowych, a przede wszystkim praktycznych aspektów wykorzystania filmu oraz serialu edukacyjnego na lekcjach w szkole.

GRUPY ROBOCZE:

21 osób przeszkolonych podczas warsztatów, zainteresowała możliwość wpływania na kształt i jakość nauczania w polskiej szkole i zdecydowały na kontynuację współpracy w ramach Projektu poprzez pracę w czterech grupach roboczych.

Uczestnicy dokonają analizy fragmentów odcinków kenijskiego edukacyjnego serialu Makutano Junction pod kątem treści edukacji globalnej w tym Milenijnych Celów Rozwoju. Spotkania w ramach grup roboczych umożliwią wymianę doświadczeń oraz współpracę praktyków wywodzących się z różnych środowisk edukacyjnych.

Celem spotkań jest stworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych, angażujących uczniów i uczennice, umożliwiających im odkrywanie nowych kultur oraz rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i odbioru mediów, a to wszystko na podstawie kenijskiego serialu edukacyjnego „Makutano Junction”.