Fundacja Partners Polska

Projekt Makutano JunctionProjekt „Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej” (Makutano Junction: a multi-media approach to effective development education) jest dwuletnią inicjatywą realizowaną w konsorcjum czterech organizacji/instytucji: Fundacji Partners Polska, Institute of Education, University of London w Wielkiej Brytanii, estońskiej Eesti People to People oraz bułgarskiej Global Initiative on Psychiatry, we współpracy z czterema brytyjskimi ośrodkami Development Education Centres, firmą produkującą serial „Makutano Junction” - Mediae Company, a także organizacją Education Effect Africa z Kenii.


Celem projektu
jest podnoszenie wiedzy pedagogów/pedagożek, kadry akademickiej, doradców/doradczyń metodycznych, edukatorów/edukatorek oraz uczniów i uczennic w krajach partnerskich na temat współzależności pomiędzy krajami Globalnego Południa i Globalnej Północy. Zadaniem projektu jest budowanie zrozumienia pomiędzy szkołami w Kenii i Europie, aktywizowanie i angażowanie uczniów i uczennic do wspólnych działań.

Założone cele zostaną zrealizowane poprzez wprowadzenie do programu szkół ponadgimnazjalnych kenijskiego serialu edukacyjnego „Makutano Junction” (www.makutanojunction.org.uk). Serial posłuży jako narzędzie edukacyjne uczące wrażliwości na różnorodność, kształtujące postawy otwartości i empatii a także doskonalące umiejętności krytycznego myślenia. Ponadto praca z serialem będzie stanowiła element zarówno edukacji medialnej, jak i edukacji globalnej. Film, pokazujący losy mieszkańców kenijskiego miasteczka Makutano, w przystępny sposób tłumaczy takie tematy jak demokracja obywatelska, ochrona środowiska, wpływ stabilności ekonomicznej na zdrowie, w kontekście państwa globalnego Południa.

W ramach projektu powstaną innowacyjne i nacechowane wrażliwością kulturową materiały lekcyjne do pracy z filmem (zgodne z nową podstawą programową nauczania ogólnego), opracowane przez grupę specjalistycznie przeszkolonych nauczycielek i nauczycieli oraz doradczyń i doradców metodycznych.

Co rozumiemy przez słowa ciekawy, innowacyjny i nacechowany wrażliwością kulturową?

Weź udział w projekcie!

Ciekawy, czyli taki, który sprawi, że zarówno my edukatorzy i edukatorki, jak i nasi uczniowie i uczennice, zdobędą konkretną wiedzę dotyczącą zagadnień współzależności globalnej przy użyciu interesujących i aktywnych metod pracy.

Innowacyjny, czyli z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych. W naszym przypadku narzędziem będzie film – kenijska telenowela edukacyjna pt. „Makutano Junction”. W ramach projektu chętni nauczyciele i nauczycielki oraz metodycy i metodyczki opracują lekcje tematyczne na podstawie fragmentów serialu.

Nacechowany wrażliwości kulturową - nad projektem pracuje zespół kompetentnych kulturowo specjalistek i specjalistów z różnych dziedzin.

W drugim roku projektu serial wraz z opracowanymi materiałami edukacyjnymi zostanie zaprezentowany 70 szkołom w każdym kraju partnerskim. Wszystkie narzędzia edukacyjne, scenariusze oraz materiały filmowe, wraz z odcinkami serialu będą dostępne publicznie na platformie internetowej projektu.

Projekt na Facebook'u www.facebook.com/makutanojunctionEU

Projekt na YouTube www.youtube.com/channel/UC6sAIlyj7mN5T1vmDE7R90g